.

2012  1. (Li Yunqi)
  2. (Hao Yun)
  3. (Dai Jun)
  4. (Zhou Jiawei)
  5. (Chen Yin)
  6. (Cheng Feiyi)
  7. (Xu Jiayu)
  8. (Zhang Fenglin)
  9. (Li Xiayan)
  10. (Cheng Chen)
  11. (Wang Shun)
  12. (Wu Peng)
  13. (Wang Chengxiang)
  14. (Yang Zhixian)
  15. (Chen Zuo)
  16. (He Jianbin)
  17. (Lu Zhiwu)
  18. (Shi Tengfei)
  19. (Zhang Enjian)
  20. (Hao Yun) 
  21. (Jiang Haiqi)
  22. (Lü Zhiwu)
  23. (Sun Yang)
  24. (Shi Yang)

 

  1. (Zhu Qianwei)
  2. (Tang Yi)
  3. (Song Wenyan)
  4. (Wang Shijia)
  5. (Li Xuanxu)
  6. (Shao Yiwen)
  7. (Xin Xin)
  8. (Fu Yuanhui)
  9. (Zhao Jin)
  10. (Bai Anqi)
  11. (Yao Yige)
  12. (Liu Xiaoyu)
  13. (Ji Liping)
  14. (Sun Ye)
  15. (Jiao Liuyang)
  16. (Lu Ying)
  17. (Liu Zige)
  18. (Li Jiaxing)
  19. (Shao Yiwen)

 

 

-


2012

: